home

Welkom op de ViaduKaduk-site.

v.z.w. ViaduKaduk is een bewonersgroep die oplossingen zoekt voor het fijnstof en de geluidsproblemen rond het E-17 viaduct in Gentbrugge en Ledeberg.
ViaduKaduk is niet gerelateerd aan enige politieke partij en staat open voor iedereen die onze initiatieven en werking steunt. Als bewonersgroep gaan we actief op zoek naar oplossingen en laten ons ook adviseren door deskundigen en vooruitziende beleidsmakers. 
Buurtbewoners bundelen de krachten in vzw ViaduKaduk voor een betere leefkwaliteit voor iedereen. Omdat een duurzame oplossing voor het lawaai en fijn stof van het verkeer op het
E17-viaduct nodig én mogelijk is.

Op deze home-pagina vind je actuele topics en teasers met de nodige links voor meer info.
– Via het menu hierboven ontdek je alle aspecten van ViaduKaduk.
– Contacteer ons via deze pagina als je vragen of voorstellen hebt..
– Help mee aan een gezonde leefomgeving rond het viaduct, steun onze werking !
– Bezoek en like ons op Facebook !
– Wil je op de hoogte blijven van het reilen en zeilen van ViaduKaduk, abonneer je dan vrijblijvend op  onze nieuwsbrief

balk

N I E U W S
balk

SNEL-WEG-DROMEN
Via het Burger-budget-project ‘snelwgdromen’ wil ViaduKaduk elke Gentenaar de kans geven om zijn gedacht te zeggen over de toekomstige stadsontwikkeling in het gebied waar voorlopig nog de E17 boven de grond ligt.  We zullen dit onder andere doen door in Gentse buurten langs te gaan met een grote interactieve speel-maquette van het gebied, zodat we samen met de Gentenaars alle nieuwe ideeën en invullingen op een directe manier heel concreet kunnen maken.
De maquette werd op 3 oktober voorgesteld op het Stadhuis (foto).

1MAQINFO-MOMENT in De Vierde Zaal /Gentbrugge, over het ontwerp van de Structuurvisie 2030, RUIMTE voor GENT / 16 oktober 2017 van 19u30 tot 21u30
Programma:
– 19u30: onthaal en verwelkoming
– 19u40: inleiding door Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
– 19u50: presentatie van het ontwerp van de structuurvisie door Simon Verledens, ruimtelijk planner bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Philippe Van Wesenbeeck, diensthoofd van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
– 21 uur: mogelijkheid tot vragen

VERSLAG:
De voorstelling van de maquette in De Vierde Zaal door Stad Gent was een succes met een mooie opkomst en actieve deelname door bewoners van Gentbrugge en daarbuiten, het eerste bewijs dat de maquette veel wilde ideeën los kan maken!
De maquette zal ook na deze infodag maximaal ingezet worden, o.a. door ViaduKaduk, om mensen hands-on te laten participeren in het debat over het ruimtegebruik ter hoogte van het viaduct…
Meer info:  https://ruimtevoor.stad.gent/…/infomoment-over-het-ontwerp-…

10
balk

Burgerbudget
De Stad Gent gaf de Gentenaars een nieuwe mogelijkheid om samen aan de stad te bouwen: het burgerbudget. Eind december werden alle Gentenaars uitgenodigd om projecten voor te stellen die uitdagingen in de straat, buurt en/of wijk helpen aanpakken.

Schermafbeelding 2017-09-19 om 21.07.59

Eén van de projecten is SNELWEGDROMEN van VIADUKADUK.
Snelwegdromen wil een forum creëren om  met alle Gentenaars luidop na te denken en samen een alternatieve invulling van het Gentse E17 gebied te plannen.

Snel-weg-dromen
Stelt u zich eens voor dat de E17 snelweg tussen het klaverblad Zwijnaarde en Destelbergen er niet meer is (of onder de grond zit)…. Wat voor een mogelijkheden zou dit bieden voor de stad Gent en haar inwoners! Een gigantische oppervlakte (alleen al het viaduct van Gentbrugge neemt meer dan 100 hectare in beslag) komt vrij om tegemoet te komen aan de noden van een groeiende stad (wonen, natuur, sporten, parking, KMOs, voorzieningen voor jong en oud…). Het idee lijkt op het eerste zicht misschien een beetje naïef en ambitieus maar wij – bewonersgroep Viadukaduk – zijn niet de enigen die durven snelwegdromen. Vele experten en ook het Gentse stadsbestuur zien deze zuidelijke strategische zone als belangrijkste stadsontwikkelingsgebied voor de komende decennia.

Een Gentenaar zegt graag zijn gedacht
Een stroppendrager zegt graag zijn gedacht. Zeker als het over Gent zelf gaat. Het gaat hier over de toekomst van Gent en binnen het project Snelwegdromen willen we de Gentenaar uitgebreid zijn gedacht laten zeggen…en wel op twee manieren:

ACTIE
Ten eerste willen we duidelijk ons gedacht zeggen aan de Vlaamse regering door op autoloze zondag 2018 het hele Gentse E17 tracé autovrij te maken voor een groot feest.

PARTICIPATIE
• Ten tweede willen we via een breed participatietraject elke Gentenaar de kans geven om zijn gedacht te zeggen over de toekomstige stadsontwikkeling in het gebied waar voorlopig nog de E17 boven de grond ligt. We zullen dit onder andere doen door in de buurten langs te gaan met een grote interactieve speel-maquette van het gebied, zodat we samen met de Gentenaars elke nieuwe invulling direct heel concreet kunnen maken.

 

gerelateerde LINKS

Animatiefilmp ‘E17 onder de grond’.   YouTube-kanaal ViaduKaduk

you-tube-kaduk

A glimpse of where we’re going’ Website STAM
Ruimte voor Gent’ Website Stad Gent

balk

VOORBIJE ACTIVITEITEN:

2de ViaduKaduk INFOAVOND, 6 maart 2017

Onderwerp van de avond: De toekomst van leven en wonen rond het E17-viaductDienstencentrum ‘de VierdeZaal’, Driekbeekstraat 2, Gentbrugge.
Toegang GRATIS.

Verslag over deze en vorige infoavond, zie deze link of via de nieuwsbrief

v-kaduk-infoavond17

balk

Dossier Groen Drieske:
Zoals we al eerder  melden is ook ViaduKaduk betrokken in het dossier “uitbreiding van het Groen Drieske naar het huidige dienstencentrum in Gentbrugge”, vlakbij de E17.
Overleg met Stad Gent vond plaats op 22/11/2016 en op 29/03/2017. De neerslag van dat laatste overleg is opnieuw in een gemeenschappelijke communicatietekst gegoten waarmee alle partijen akkoord gaan. Hieronder de communicatietekst:
“Op 29 maart 2017 vond een tweede ontmoeting plaats tussen de schepen van onderwijs, de directie, coördinerend directeur, WOVO (werkgroep onafhankelijke verontruste ouders), dienst Milieu en Klimaat, dienst vastgoedbeheer en ViaduKaduk vzw plaats. Op de agenda stond de bespreking van de bijkomende metingen, de eventuele aanpassingen aan het gebouw en de vraag tot zoektocht naar alternatieve locaties.
• Alle partijen erkennen de urgentie tot uitbreiding van de bestaande schoolcapaciteit in het licht van de toenemende bevolkingsdruk in Gentbrugge, maar herbevestigen hierbij aansluitend dat de gezondheid van de kinderen en het schoolpersoneel voorop dient te staan.
• Binnen enkele maanden starten, op vraag van WOWO, Viadukaduk en het schoolbestuur, bijkomende metingen van NO2 op de site van het dienstencentrum. Deze zullen, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, gedurende een geheel jaar plaatsvinden. De resultaten worden verwacht in het najaar van 2018. In de zomer van 2017 zullen een aantal vergelijkende black carbon metingen uitgevoerd worden met het oog op de gebouworiëntatie. Daarnaast zal ook een advies aan het Agentschap Zorg en Gezondheid opgevraagd worden.
• Het bouwdossier zit nog in de voorbereidende fase. In september 2017 wordt een ontwerper aangesteld die een voorontwerp en een definitief ontwerp (nadat de resultaten van alle metingen en gevraagde advies bekend zijn) maakt. De gunning van de bouw volgt pas in januari 2019. Dit geeft de tijd om gedurende of tussen deze fases in stil te staan bij het AZG-advies en de uitkomst van de meetresultaten.
• Expertise met het verbeteren van luchtkwaliteit en geluid wordt nu al opgenomen als één van de toewijzingscriteria bij het selecteren van een ontwerp. De schepen neemt de vraag tot het zoeken naar mogelijke alternatieve locaties op met haar collega’s binnen het bestuurscollege. Met daarbij ook aandacht voor mogelijkheden buiten het stadspatrimonium en opportuniteiten voor nieuwbouwprojecten, ook zonder eventuele koppeling aan ‘t Groen Drieske. De schepen nodigt hierbij WOVO en alle betrokken burgers uit om eventuele voorstellen en opportuniteiten kenbaar te maken.
• Alle ouders van ’t Groen Drieske worden via de vaste communicatiekanalen van de school op de hoogte gehouden.”

groenDr

balk

ViaduKaduk op de tentoonstelling in het STAM

stam-kaduk

‘A glimpse of where we’re going’

Op de tentoonstelling in het STAM – Stadsmuseum Gent ‘A glimpse of where we’re going’ gaat er veel aandacht en sympathie naar de tafel van ViaduKaduk vzw en de animatiefilm over de ‘E17 onder de grond’, (zie link)
De focus ligt op het verhaal van het E17-viaduct dwars door Gent en de warme oproep om mee te dromen van een alternatief. De animatiefilm vormt het resultaat van de Ruimtepiloten en is een co-creatie van de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent en vzw ViaduKaduk.
Het begon allemaal toen het project ‘E17 onder de grond’ als favoriet gekozen werd tijdens de wedstrijd ‘Ruimte voor Gent’ (zie link)
De tentoonstelling loopt van 23.10.2016 t.e.m. 07.05.2017
Uitnodiging: op 27.11.2016 om 11 u bezoeken we de tentoonstelling samen met de leden van vzw ViaduKaduk  (leden hebben een uitnodiging gekregen via mail)
LINKS
A glimpse of where we’re going’ Website STAM
Ruimte voor Gent’ Website Stad Gent
Animatiefilmp ‘E17 onder de grond’.   YouTube-kanaal ViaduKaduk

you-tube-kaduk

balk

Parlementair overleg over de toekomst van het E17-viaduct, 25.08.16

Vanuit diverse partijen gingen vijf parlementairen uit de Gentse regio in op de uitnodiging van de beleidswerkgroep van Viadukaduk vzw om het dossier van het E17-viaduct samen hoger op de politieke agenda te krijgen.
Het werd een open en constructief overleg met Federale Volksvertegenwoordigers Sarah Claerhout (CD&V) en Peter Dedecker (n-va), en met de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Mathias De Clercq(Open Vld), Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) die alle drie zetelen in de Commissie Mobiliteit.
De parlementairen pleiten samen bij Minister Ben Weyts voor het zeer grondig bestuderen en uitvoeren van de renovatiewerken die in 2020 voorzien zijn, zodat de beste technische oplossingen voor de voegen, het lawaai en de uitstoot van fijn stof maximaal resultaat opleveren.
Zij scharen zich unaniem achter de vraag van Viadukaduk om in het Mobiliteitsplan Vlaanderen expliciet de doorgedreven studie op te nemen van alle mogelijke alternatieven voor de mobiliteitsdoelstellingen op lange termijn en voor de technische uitwerking.
Op de foto vlnr: Hans Verbeeck, Björn Rzoska, Peter Dedecker, Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Sarah Claerhout, Olivier Decock, Brecht Masschaele, Jan Vanhee en Guy Bosman.
overeg
Artikel in De Gentenaar, 1 september 2016
gentenaar-1-sept
balk
ViaduKaduk FEEST!
Het ViaduKaduk-FEEST van 2016 ligt al een tijdje achter de rug.
Hieronder nog enkele kinks om terug te blikken
Lees de welkomstspeech van voorzitter Hans Verbeeck en
de speech van burgemeester Daniel Termont op de FEEST pagina

Bekijk het videoverslag op YouTube
Foto album 1 (op FB), Foto album 2 (op FB)
balk
Schermafbeelding 2016-02-19 om 09.07.42
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op home

  1. Pingback: Project 9050

Reacties zijn gesloten.