home

Welkom op de ViaduKaduk-site.

v.z.w. ViaduKaduk is een bewonersgroep die oplossingen zoekt voor het fijnstof en de geluidsproblemen rond het E-17 viaduct in Gentbrugge en rond het Gentse snelwegennet.
ViaduKaduk is niet gerelateerd aan enige politieke partij en staat open voor iedereen die onze initiatieven en werking steunt. Als bewonersgroep gaan we actief op zoek naar oplossingen en laten ons ook adviseren door deskundigen en vooruitziende beleidsmakers. 
Buurtbewoners bundelen de krachten in vzw ViaduKaduk voor een betere leefkwaliteit voor iedereen. Omdat een duurzame oplossing voor het lawaai en fijn stof van het verkeer op het
E17-viaduct en omstreken dringend nodig én mogelijk is.

Steun onze werking, vergroot het draagvlak
Klik hier om lid te worden van ViaduKaduk
voor slechts 1 (één) Euro /
DOEN !

balk

N I E U W S
balk

06.12.2018
B.R.O.K.S.T.U.K.K.E.N / wat nu ? 

Communicatie naar de buurtbewoners en onze leden na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Twee weken geleden zag een ViaduKaduk-lid tijdens het fietsen een vuistgroot brokstuk op het fietspad vallen onder het viaduct aan de Henri Pirennelaan. Dit was even schrikken, zeker omdat we dachten dat de situatie veilig was na de ‘aftikactie’ van AWV de voorbije weken. Niet dus !
ViaduKaduk heeft dit voorval gemeld aan AWV en de burgemeester en op de grote risico’s gewezen.
Stad Gent heeft daarop een onafhankelijk expert de situatie laten bekijken en deze werd als onveilig beoordeeld.
Het AWV neemt daarom extra maatregelen.
Op Donderdag 29.11.’18 vond er een overleg plaats tussen vzw ViaduKaduk en AWV. Het werd een nuttig en constructief overleg. Er werd onder andere afgesproken dat AWV vanaf nu kort op de bal, transparant en rechtstreeks aan ViaduKaduk zal communiceren, zodat wij op onze beurt onze leden en buurtbewoners op de hoogte kunnen houden met informatie uit eerste hand.
WAT ZAL ER IN FUNCTIE VAN DE VEILIGHEID GEBEUREN op korte termijn ?
• In december 2018 komen er netten ter hoogte van de Henri Pirennelaan, daar waar het brokstuk naar beneden viel. Het blijkt voorlopig niet nodig om elders ook netten te spannen.
• De komende weken zal er wekelijks een visuele controle van het volledige viaduct uitgevoerd worden.
• In januari 2019 volgt er een maand lang een grondige inspectie van het volledige viaduct door verschillende experten van AWV.
• Afhankelijk van de resultaten van die grondige inspectie in januari zullen er extra maatregelen worden genomen indien dat nodig blijkt (bijvoorbeeld plaatsen van extra netten).
WAT IS DE STAND VAN ZAKEN i.v.m. de “RENOVATIE” ?
• Het studiewerk voor de renovatie van het viaduct wordt momenteel afgerond. Details liggen nu nog niet 100 % vast (voegen, haalbaarheid van nieuwe geluidschermen, enz.). De inspectie van Januari 2019 zal nog bijkomende informatie opleveren die vervolgens wordt meegenomen in de studie met het oog op de renovatie.
• in 2019 volgt de aanbesteding voor de renovatie van het viaduct.
• In 2020 wordt de renovatie van de eerste rijrichting uitgevoerd.
• in 2021 volgt de tweede rijrichting.
WAT MET DE ALTERNATIEVEN VOOR HET VIADUCT OP LANGE TERMIJN ?
Als het studiewerk voor de renovatie is afgerond, zal er door AWV een eerste studie worden opgestart om te bepalen welke alternatieven op lange termijn technisch haalbaar zijn. Hierbij zal onder andere vzw Viadukaduk betrokken worden, maar ook andere bewonersgroepen zullen inspraak krijgen indien gewenst. Daarna kan een ruimere studie gebeuren (kosten-baten, wenselijkheid, enz.) om de verschillende alternatieven af te wegen.

 

 

 

 

 

 

balk

September 2018 / Enquête en het kopstukkendebat
750 mensen vulden de ViaduKaduk enquête in, 350 kwamen naar het kopstukkendebat.

Het was zoeken naar een vrije stoel in de Vierde Zaal (Gentbrugge) waar het kopstukkendebat rond de toekomst van de E17 plaatsvond tijdens de zomerse maandagavond 17 september 2018. De overweldigende opkomst – met ca. 350 aanwezigen waarschijnlijk één van de drukst bijgewoonde debatten van de hele Gentse campagne – illustreert het sterke draagvlak dat bestaat voor de problematiek rond de E17. Er daagden niet enkel mensen uit Ledeberg en Gentbrugge op. Ook inwoners uit de R4-gemeenten Zwijnaarde en Heusden-Destelbergen waren van de partij: een bewijs dat luchtkwaliteit, geluidshinder en mobiliteit onderwerpen zijn die leven onder de bevolking.

De resultaten van de enquête zijn te raadplegen via deze link: Gegevens_Allemaal_180914

Het volledige verslag in PDF via deze link

Reportages door derden:
AVS reportage naar aanleiding van de enquête

Schermafbeelding 2018-09-20 om 09.21.57

Kopstukkendebat 17.09.2018 in de Gentenaar

41990556_10217440375709218_3403803419356430336_n

Kopstukkendebat Online, HLN
Enquête verslag Online, De Standaart

Foto’s:

balk

Promotie enquête en kopstukkendebat:

Schermafbeelding 2018-08-23 om 15.01.22
Deze enquête werd afgesloten op 14.09.2018/22u.
De resultaten zijn te raadplegen via deze link: Gegevens_Allemaal_180914

 

to FB

balk

ViaduKaduk vzw zet het viaduct ook in het Vlaams Parlement op de agenda.
– Resolutie om E17-viaduct aan te pakken –

De tekst van de resolutie over het E17-viaduct zoals die door de 5 partijen in het vlaams parlement is opgesteld.
zie deze link:
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1382201
resolutie 3

MEDIA
• AVS: 21 maart 2018
Vijf Vlaamse parlementsleden (Mathias De Clercq, Joris Vandenbroucke, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman) dienen een partijoverschrijdende resolutie in om de hinder van het E17-viaduct in Gentbrugge aan te pakken. Daarin wordt een hoogtechnologische renovatie van het viaduct gevraagd, en een studie naar mogelijke alternatieven voor het viaduct. Verder moet de bewonersgroep Viadukaduk nauw bij het dossier worden betrokken. De resolutie moet nog in het parlement worden goedgekeurd. Dat zou nog voor de zomer gebeuren.
link: http://www.avs.be/avsnews/resolutie-om-e17-viaduct-aan-te-pakken
De reportage kan je zien via deze link

• Het Nieuwsblad:
link: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180321_03422259
nieuwsblad

• De Standaard (analoog):
Standaard

resolutie
meer foto’s :
https://www.flickr.com/photos/zoziejefgeldof/sets/72157691653029892

resolutie 2

balk

SNEL-WEG-DROMEN
Via het Burger-budget-project ‘snelwgdromen’ wil ViaduKaduk elke Gentenaar de kans geven om zijn gedacht te zeggen over de toekomstige stadsontwikkeling in het gebied waar voorlopig nog de E17 boven de grond ligt.  We zullen dit onder andere doen door in Gentse buurten langs te gaan met een grote interactieve speel-maquette van het gebied, zodat we samen met de Gentenaars alle nieuwe ideeën en invullingen op een directe manier heel concreet kunnen maken.
De maquette werd op 3 oktober voorgesteld op het Stadhuis (foto).

1MAQ

INFO-MOMENT in De Vierde Zaal /Gentbrugge, over het ontwerp van de Structuurvisie 2030, RUIMTE voor GENT / 16 oktober 2017 van 19u30 tot 21u30
Programma:
– 19u30: onthaal en verwelkoming
– 19u40: inleiding door Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
– 19u50: presentatie van het ontwerp van de structuurvisie door Simon Verledens, ruimtelijk planner bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Philippe Van Wesenbeeck, diensthoofd van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
– 21 uur: mogelijkheid tot vragen

VERSLAG:
De voorstelling van de maquette in De Vierde Zaal door Stad Gent was een succes met een mooie opkomst en actieve deelname door bewoners van Gentbrugge en daarbuiten, het eerste bewijs dat de maquette veel wilde ideeën los kan maken!
De maquette zal ook na deze infodag maximaal ingezet worden, o.a. door ViaduKaduk, om mensen hands-on te laten participeren in het debat over het ruimtegebruik ter hoogte van het viaduct…
Meer info:  https://ruimtevoor.stad.gent/…/infomoment-over-het-ontwerp-…

10
balk

gerelateerde LINKS

Animatiefilmp ‘E17 onder de grond’.   YouTube-kanaal ViaduKaduk

you-tube-kaduk

A glimpse of where we’re going’ Website STAM
Ruimte voor Gent’ Website Stad Gent

balk

VOORBIJE ACTIVITEITEN:

2de ViaduKaduk INFOAVOND, 6 maart 2017

Onderwerp van de avond: De toekomst van leven en wonen rond het E17-viaductDienstencentrum ‘de VierdeZaal’, Driekbeekstraat 2, Gentbrugge.
Toegang GRATIS.

Verslag over deze en vorige infoavond, zie deze link of via de nieuwsbrief

v-kaduk-infoavond17

balk

Dossier Groen Drieske:
Zoals we al eerder  melden is ook ViaduKaduk betrokken in het dossier “uitbreiding van het Groen Drieske naar het huidige dienstencentrum in Gentbrugge”, vlakbij de E17.
Overleg met Stad Gent vond plaats op 22/11/2016 en op 29/03/2017. De neerslag van dat laatste overleg is opnieuw in een gemeenschappelijke communicatietekst gegoten waarmee alle partijen akkoord gaan. Hieronder de communicatietekst:
“Op 29 maart 2017 vond een tweede ontmoeting plaats tussen de schepen van onderwijs, de directie, coördinerend directeur, WOVO (werkgroep onafhankelijke verontruste ouders), dienst Milieu en Klimaat, dienst vastgoedbeheer en ViaduKaduk vzw plaats. Op de agenda stond de bespreking van de bijkomende metingen, de eventuele aanpassingen aan het gebouw en de vraag tot zoektocht naar alternatieve locaties.
• Alle partijen erkennen de urgentie tot uitbreiding van de bestaande schoolcapaciteit in het licht van de toenemende bevolkingsdruk in Gentbrugge, maar herbevestigen hierbij aansluitend dat de gezondheid van de kinderen en het schoolpersoneel voorop dient te staan.
• Binnen enkele maanden starten, op vraag van WOWO, Viadukaduk en het schoolbestuur, bijkomende metingen van NO2 op de site van het dienstencentrum. Deze zullen, in samenwerking met de Vlaamse Milieumaatschappij, gedurende een geheel jaar plaatsvinden. De resultaten worden verwacht in het najaar van 2018. In de zomer van 2017 zullen een aantal vergelijkende black carbon metingen uitgevoerd worden met het oog op de gebouworiëntatie. Daarnaast zal ook een advies aan het Agentschap Zorg en Gezondheid opgevraagd worden.
• Het bouwdossier zit nog in de voorbereidende fase. In september 2017 wordt een ontwerper aangesteld die een voorontwerp en een definitief ontwerp (nadat de resultaten van alle metingen en gevraagde advies bekend zijn) maakt. De gunning van de bouw volgt pas in januari 2019. Dit geeft de tijd om gedurende of tussen deze fases in stil te staan bij het AZG-advies en de uitkomst van de meetresultaten.
• Expertise met het verbeteren van luchtkwaliteit en geluid wordt nu al opgenomen als één van de toewijzingscriteria bij het selecteren van een ontwerp. De schepen neemt de vraag tot het zoeken naar mogelijke alternatieve locaties op met haar collega’s binnen het bestuurscollege. Met daarbij ook aandacht voor mogelijkheden buiten het stadspatrimonium en opportuniteiten voor nieuwbouwprojecten, ook zonder eventuele koppeling aan ‘t Groen Drieske. De schepen nodigt hierbij WOVO en alle betrokken burgers uit om eventuele voorstellen en opportuniteiten kenbaar te maken.
• Alle ouders van ’t Groen Drieske worden via de vaste communicatiekanalen van de school op de hoogte gehouden.”

groenDr

balk

ViaduKaduk op de tentoonstelling in het STAM

stam-kaduk

‘A glimpse of where we’re going’

Op de tentoonstelling in het STAM – Stadsmuseum Gent ‘A glimpse of where we’re going’ gaat er veel aandacht en sympathie naar de tafel van ViaduKaduk vzw en de animatiefilm over de ‘E17 onder de grond’, (zie link)
De focus ligt op het verhaal van het E17-viaduct dwars door Gent en de warme oproep om mee te dromen van een alternatief. De animatiefilm vormt het resultaat van de Ruimtepiloten en is een co-creatie van de Dienst Beleidsparticipatie van de Stad Gent en vzw ViaduKaduk.
Het begon allemaal toen het project ‘E17 onder de grond’ als favoriet gekozen werd tijdens de wedstrijd ‘Ruimte voor Gent’ (zie link)
De tentoonstelling loopt van 23.10.2016 t.e.m. 07.05.2017
Uitnodiging: op 27.11.2016 om 11 u bezoeken we de tentoonstelling samen met de leden van vzw ViaduKaduk  (leden hebben een uitnodiging gekregen via mail)
LINKS
A glimpse of where we’re going’ Website STAM
Ruimte voor Gent’ Website Stad Gent
Animatiefilmp ‘E17 onder de grond’.   YouTube-kanaal ViaduKaduk

you-tube-kaduk

balk

Parlementair overleg over de toekomst van het E17-viaduct, 25.08.16

Vanuit diverse partijen gingen vijf parlementairen uit de Gentse regio in op de uitnodiging van de beleidswerkgroep van Viadukaduk vzw om het dossier van het E17-viaduct samen hoger op de politieke agenda te krijgen.
Het werd een open en constructief overleg met Federale Volksvertegenwoordigers Sarah Claerhout (CD&V) en Peter Dedecker (n-va), en met de Vlaamse Volksvertegenwoordigers Mathias De Clercq(Open Vld), Björn Rzoska (Groen) en Joris Vandenbroucke (sp.a) die alle drie zetelen in de Commissie Mobiliteit.
De parlementairen pleiten samen bij Minister Ben Weyts voor het zeer grondig bestuderen en uitvoeren van de renovatiewerken die in 2020 voorzien zijn, zodat de beste technische oplossingen voor de voegen, het lawaai en de uitstoot van fijn stof maximaal resultaat opleveren.
Zij scharen zich unaniem achter de vraag van Viadukaduk om in het Mobiliteitsplan Vlaanderen expliciet de doorgedreven studie op te nemen van alle mogelijke alternatieven voor de mobiliteitsdoelstellingen op lange termijn en voor de technische uitwerking.
Op de foto vlnr: Hans Verbeeck, Björn Rzoska, Peter Dedecker, Joris Vandenbroucke, Mathias De Clercq, Sarah Claerhout, Olivier Decock, Brecht Masschaele, Jan Vanhee en Guy Bosman.
overeg
Artikel in De Gentenaar, 1 september 2016
gentenaar-1-sept
balk
ViaduKaduk FEEST!
Het ViaduKaduk-FEEST van 2016 ligt al een tijdje achter de rug.
Hieronder nog enkele kinks om terug te blikken
Lees de welkomstspeech van voorzitter Hans Verbeeck en
de speech van burgemeester Daniel Termont op de FEEST pagina

Bekijk het videoverslag op YouTube
Foto album 1 (op FB), Foto album 2 (op FB)
balk
Schermafbeelding 2016-02-19 om 09.07.42
Advertenties
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

Een reactie op home

  1. Pingback: Project 9050

Reacties zijn gesloten.