Veel gestelde vragen

V: Waarom gaan jullie niet gewoon allemaal ergens anders wonen?
ViaduKaduk: Een stad is een plaats voor mensen. Niet voor snelwegen, en zeker niet voor internationaal transport.
V: Sinds wanneer heeft Gentbrugge problemen met geluidsoverlast?
ViaduKaduk: Meteen na de openstelling van het viaduct duiken de eerste klachten op. In 1989 bereikte de ‘Werkgroep Milieuhinder E17’ de plaatsing van de eerste geluidsschermen. Na de grote renovatiewerken in 2003 was de geluidsoverlast nog een pak slechter geworden; dit leidde tot de vorming van het actiecomité ‘E17 lawaai’, een rechtszaak en de gekende trajectcontrole. Intussen groeide het verkeer van ca 12.000 voertuigen per dag in 1970, naar ca 120.000 per dag op vandaag.
V: Pardon, hoeveel zegt u??
ViaduKaduk: De officiële cijfers anno 2014:
Op een weekdag ca 120.000 voertuigen/dag, waarvan ca 25.000 vrachtwagens zijn.
Op een zaterdag ca 90.000 voertuigen/dag, waarvan ca 7.500 vrachtwagens.
Op een zondag ca 80.000 voertuigen/dag, waarvan ca 4.500 vrachtwagens.
Het aandeel vrachtwagens varieert van 12% tijdens de spits, tot 50% midden in de nacht.
V: Klopt het dat de voegen verkeerd hersteld werden in 2003, en de verantwoordelijke aannemer nadien failliet ging?
ViaduKaduk: Nee. De aannemer installeerde de voegen precies zoals voorgeschreven door het agentschap.
V: Hoe zit dat nu met die rechtszaak?
ViaduKaduk: In 2005 sloten 174 buurtbewoners zich aan bij een rechtszaak tegen het Vlaams Gewest, met de eis de geluidsoverlast in te perken. Na een procedure die 7 jaar aansleepte en tienduizenden € kostte gaven de initiatiefnemers het op. Later meer hierover.
V: Wat is het nut van de 90 km/u en trajectcontrole?
Antwoord 1: Een vermindering van het lawaai met 1 a 2 dB, en vooral het vermijden van de geluidspieken wanneer kamikazes zich aan 160km/u op de voegen storten. De lagere snelheid voor auto’s en een gelijkmatiger verkeersdoorstroming zal ook een lichte verbetering van de uitstoot opleveren. Het gebonk en gedonder blijven.
Antwoord 2: +150.000 boetes (stand januari 2014). Helaas zijn de opbrengsten niet bestemd voor wegenwerken, want deze zouden al meer dan voldoende zijn om stille voegen, een stil wegdek en de ontbrekende geluidsschermen te financieren.

 

Heb je vragen die hieraan zouden toegevoegd kunnen worden? Neem dan gerust contact met ons.