Oplossingen

Wat kan gedaan worden om de leefomgeving in Gentbrugge te verbeteren?

Het lawaai inperken

Zolang het viaduct er staat zal de snelweg hoorbaar blijven, maar dit kan gereduceerd worden tot het niveau van een “normale” snelweg. De vele voegen in het viaduct zadelen Gentbrugge op met acute geluidsoverlast. Het blijkt nu technisch mogelijk de helft van die voegen te verwijderen.

De voorbije tien jaar zorgden onze buurlanden voor een snelle ontwikkeling van nieuwe voegen, die zowel stil als duurzaam zijn. Nederland, en ook andere buurlanden, stelden geluidsnormen op voor voegovergangen toe te passen in de buurt van woonzones.

Bij de werken aan de R4-Zuid in Gent werd al een beroep gedaan op Nederlandse know-how om de nieuwe bruggen van onzichtbare en onhoorbare, maar duurzame voegen te voorzien.

Combineer stille voegen met een stil wegdek en het geluidsklimaat in Gentbrugge zou er al een pak beter uitzien. Klinken. Het splitmastiekasfalt dat nu in Gentbrugge ligt, kan akoestisch als middelmatig beschouwd worden: in Nederland is 90% van de snelwegen van een stiller wegdek voorzien, inclusief bruggen en viaducten. Ijzelvorming blijkt perfect beheersbaar, mits een aangepast strooiregime. Fluisterasfalt is ook veiliger bij regenweer door de snelle waterafvoer: geen klein voordeel in België?

Er zit ook nog steeds een gat van 500 meter in de geluidsschermen. De bebouwing in de buurt van dit gat reikt niet tot vlak tegen het viaduct, maar de hoogte van het viaduct versterkt de werking van een geluidsscherm. De volkstuintjes en de nieuw ingerichte recreatieve zone zouden hiermee ook ontlast worden. Het stuk snelweg dat de Gentbrugse Meersen doormidden snijdt kan een stiller wegdek krijgen en afgezoomd worden met groen.

Het verkeer onder de stad door sturen

Het oorspronkelijke plan, dat 60 jaar geleden al (deels) op tafel lag lijkt ook vandaag nog steeds de beste oplossing: de E17 onder Gentbrugge laten razen, in plaats van erboven. Het viaduct heeft een te verwachten levensduur van om en bij de 75 jaar. De vraag is of zo’n levensduur met de huidige belasting wel haalbaar, en wenselijk is. Hoort het viaduct van Gentbrugge misschien ook thuis op de lijst van af te breken vergissingen uit de jaren ’60, samen met de viaducten van Gent-Zuid en van Merksem?

Vroeg of laat moet het vervangen worden, en het is ondenkbaar dat een nieuw viaduct op dezelfde plaats nog vergund zou worden.

Op 1 januari 2016 wordt in België de slimme kilometerheffing ingevoerd voor vrachtwagens. De netto opbrengsten van deze tol worden geraamd op 250 tot 500 miljoen euro per jaar. Het Europees Parlement vraagt dat deze opbrengsten gebruikt worden om lawaai, luchtvervuiling en files tegen te gaan en het transportsysteem duurzamer te maken.

Anders gesteld: het uitvoeren van goedgekeurd beleid, zoals artikel 4 van het mobiliteitsdecreet stipuleert.