Integraal Geluidsactieplan: bezwaarschrift ViaduKaduk

Geluid recreatie

Het openbaar onderzoek bij het ontwerp van integraal geluidsactieplan van de Stad Gent doet een belletje rinkelen bij Viadukaduk.
We hebben het plan aandachtig gelezen, gewikt en gewogen en een aantal bezwaren en voorstellen uitgeschreven.

U kan deze tekst ook mee onderschrijven en eventueel aanvullen.

Vul hier het bezwaarschrift van Viadukaduk aan en onderteken het.

Gelieve uw ondertekend bezwaarschrift uiterlijk op 30 juli te mailen naar milieuhinder@vlaanderen.be, graag met viadukaduk@gmail.com in cc.
U kan het ook onder gesloten omslag tegen ontvangstbewijs afgeven aan het Loket Stedenbouw en Openbaar Domein en aan het Milieuloket, met melding Openbaar onderzoek Ontwerp Integraal geluidsactieplan.

Het geluidsactieplan werd op 17 december 2014 reeds door de gemeenteraad goedgekeurd en wordt nu aangevuld met Vlaamse en federale maatregelen aan de bevolking voorgelegd.

U kan dit integrale geluidsactieplan nalezen bij deze link

oordopjes