Het jaarverslag van de Vlaamse ombudsdienst

De Vlaamse ombudsman legt in zijn jongste jaarverslag de vinger op de wonde: het ontbreekt aan een samenhangend wettelijk kader om verkeerslawaai aan te pakken. Van bedrijven en particulieren wordt verwacht aan strenge milieunormen te voldoen. Maar als het over wegen gaat, geeft de overheid zichzelf een vrijstelling.

Beeld je eens in dat niet de E17 maar een fabriek midden in Gentbrugge staat die evenveel lawaai en luchtvervuiling produceert. Ondenkbaar, want alle toepasbare wettelijke normen worden dan zeer ver overschreden.

Op 2 april kwam de ombudsman zijn verslag toelichten in de bevoegde parlementaire commissie. Vlaams Volksvertegenwoordiger Joris Vandenbroucke (sp.a) gaf zijn volle steun aan de analyse en de aanbevelingen van de ombudsman. Hij bracht meermaals het viaduct van Gentbrugge als illustratie van de gebrekkige manier waarop Vlaanderen met verkeerslawaai omspringt:

Het volledige verslag van de zitting kan je hier nalezen.

Bij de ombudsdienst is een onderzoek lopende naar de manier waarop onze buurlanden met lawaaihinder omgaan. In ons hoofdstuk lawaai kwamen we al tot de vaststelling dat Vlaanderen nog een lange weg te gaan heeft, in vergelijking met de buurlanden. Een uitstekend initiatief dus!