Ontwerp integraal geluidsplan voor agglomeratie Gent

Het openbaar onderzoek rond het Gentse geluidshinderplan is gestart. Het stadsbestuur roept inwoners die met lawaaihinder te maken hebben op om zich te laten horen! ViaduKaduk bereidt een bezwaarschrift voor met opmerkingen en voorstellen.

De aankondiging van het stadsbestuur vind je hier, een reportage op AVS kan je hier bekijken. Het ontwerp van plan heeft uitgebreid aandacht voor de leefbaarheid rond het E17 viaduct, met onder meer een bijgewerkte visietekst:

6.1 Onderzoeken van een duurzaam en leefbaar alternatief voor het E17 viaduct

Onderstaande figuur toont het stedelijke weefsel van Gent binnen de R4. Het valt op dat de E17 dwars door dit stedelijke weefsel gaat. Dit heeft een zeer negatieve impact op de luchtkwaliteit en het omgevingsgeluid. Deze autosnelweg is een gigantische barrière tussen het stadscentrum en de zuidoostelijke rand, tussen beide kernen van Gentbrugge en tussen de noordelijke en zuidelijke lob van de Gentbrugse Meersen.

Stadsweefsel Gent

De levensduur van het viaduct wordt momenteel op 25-30 jaar geschat en zal dus tegen 2040-2045 aan vervanging toe zijn. Dit biedt de opportuniteit om tegen dan te kijken welke alternatieven er mogelijk zijn. Inmiddels zal het viaduct onderhouden moeten worden. Om de geluidsoverlast te beperken, het rijcomfort te verhogen en de luchtkwaliteit te verbeteren, blijft het Agentschap Wegen en Verkeer experimenteren met nieuwe technieken. Ondanks de lange levensduur van het viaduct wordt het onderzoek naar een meer duurzaam en leefbaar alternatief ervan opgestart. Bij onderhoudswerken aan het viaduct worden ook bijkomende maatregelen onderzocht om de hinder (inzake geluid, maar ook luchtkwaliteit) afkomstig van het viaduct maximaal te beperken.