Infoavond

2de ViaduKaduk-infoavond, maandagavond 6 maart 2017 in De Vierde Zaal (dienstencentrum Driebeek) in Gentbrugge.
kadukinfoavond#2
Er was  weer een mooie opkomst voor de infoavond van ViaduKaduk. Onderwerp van de avond was de toekomst van leven en wonen met of zonder het E17-viaduct…

Michiel Dehaene (Hoofddocent Stedenbouw UGent) en Peter Swyngedauw (studiebureau Omgeving) stelden hun visie en plannen voor. De buurtbewoners stelden op hun beurt kritische vragen en namen actief deel aan het debat. Ook verzamelden we vooraf heel wat ideeën van buurtbewoners via de bierkaartjes.

Hoe gaan we nu verder met jullie ideeën?
Wel, Viadukaduk heeft een voorstel ingediend voor het burgerbudget van de stad Gent. Het idee gaat nu naar de tweede ronde. In het voorgestelde project ‘Gent South XL’ willen we een breed participatietraject op poten zetten voor alle Gentenaars om na te denken wat er in de plaats moet komen van de E17 en we willen op de autoloze zondag van 2018 de E17 autovrij maken!
Meer info via deze link van de Stad Gent
kadukplooi

balk

Eerste infoavond, 15 februari 2016
Schermafbeelding 2016-02-18 om 22.45.01
De meer dan 200 aanwezigen in de Vierde Zaal waren een en al oor bij de boeiende en aangrijpende voordracht van Prof. Dirk Avonts over de impact van het fijn stof en het lawaai op de gezondheid van de omwonenden van het E17-viaduct.
Het publiek gaf zijn mening en stemde op relevante stellingen. De stemresultaten werden meteen geprojecteerd. 2/3 van de aanwezigen willen zich actief inzetten om als burger hun grondrechten voor een gezonde leefomgeving af te dwingen bij de overheid.
Een leefbare oplossing voor het viaduct zou voor 6 op 10 aanwezigen de grootste winst opleveren voor de gezondheid van henzelf, hun gezin, hun kinderen/kleinkinderen (luchtkwaliteit). Voor 1 op 3 was dat voor de nachtrust en het rustig genieten van tuin/terras (geluidshinder).
De meerderheid (55%) van de aanwezigen wil op korte termijn (2020) bij het groot onderhoud vernieuwde voegen en de volledige overkapping, 1 op 4 wil betere geluidschermen over de hele lengte en vernieuwde voegen.
De grootste groep (7 op 10) kiest als beste oplossing voor de mobiliteit dat het viaduct enkel het lokale bestemmingsverkeer bedient en alle vrachtverkeer over de R4 gaat.
De uitbouw van de R4 als ringautosnelweg voor alle verkeer en het viaduct afbreken om de woonwijken en het natuurgebied in ere te herstellen is de wens van meer dan de helft van de stemmers. Voor 1 op 3 was dat de ondertunneling voor alle lokaal en doorgaand verkeer in gescheiden kokers (model Ringland) de beste optie.
Daarna kwamen Gentbrugse bewoners en verenigingen in een panelgesprek met hun opvattingen over de leefbaarheid van onze E17-buurt. Moderator Joël De Ceulaer viste vinnig naar het achterste van hun tong.
Na afloop werd er gezellig verder gediscussieerd met een hapje en een drankje
• Aantal deelnemers: 200
• Presentaties die getoond werden op de infoavond (pdf’s):
    Inleiding_door  Hans Verbeeck
    Lezing_door Prof. Avonts
    Stellingen (publiek kon digitaal stemmen op een aantal stellingen)
    Besluit
• Foto-album van de infoavond  via deze link (naar Facebook)
• AVS video-reportage over de infoavond via deze link (naar AVS)
• Interview met Prof. Dirk Avondts via deze link (naar HLN. be)
• Verslag over de infoavond door buurtbewoner S. Vercamer van ‘Project 9050’ klik hier

• De affiche:
infoavond

 

klik op onderstaande beelden om ze te vergroten.