B.R.O.K.S.T.U.K.K.E.N / wat nu ? 

06.12.2018

Communicatie naar de buurtbewoners en onze leden na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Twee weken geleden zag een ViaduKaduk-lid tijdens het fietsen een vuistgroot brokstuk op het fietspad vallen onder het viaduct aan de Henri Pirennelaan. Dit was even schrikken, zeker omdat we dachten dat de situatie veilig was na de ‘aftikactie’ van AWV de voorbije weken. Niet dus !
ViaduKaduk heeft dit voorval gemeld aan AWV en de burgemeester en op de grote risico’s gewezen.
Stad Gent heeft daarop een onafhankelijk expert de situatie laten bekijken en deze werd als onveilig beoordeeld.
Het AWV neemt daarom extra maatregelen.
Op Donderdag 29.11.’18 vond er een overleg plaats tussen vzw ViaduKaduk en AWV. Het werd een nuttig en constructief overleg. Er werd onder andere afgesproken dat AWV vanaf nu kort op de bal, transparant en rechtstreeks aan ViaduKaduk zal communiceren, zodat wij op onze beurt onze leden en buurtbewoners op de hoogte kunnen houden met informatie uit eerste hand.
WAT ZAL ER IN FUNCTIE VAN DE VEILIGHEID GEBEUREN op korte termijn ?
• In december 2018 komen er netten ter hoogte van de Henri Pirennelaan, daar waar het brokstuk naar beneden viel. Het blijkt voorlopig niet nodig om elders ook netten te spannen.
• De komende weken zal er wekelijks een visuele controle van het volledige viaduct uitgevoerd worden.
• In januari 2019 volgt er een maand lang een grondige inspectie van het volledige viaduct door verschillende experten van AWV.
• Afhankelijk van de resultaten van die grondige inspectie in januari zullen er extra maatregelen worden genomen indien dat nodig blijkt (bijvoorbeeld plaatsen van extra netten).
WAT IS DE STAND VAN ZAKEN i.v.m. de “RENOVATIE” ?
• Het studiewerk voor de renovatie van het viaduct wordt momenteel afgerond. Details liggen nu nog niet 100 % vast (voegen, haalbaarheid van nieuwe geluidschermen, enz.). De inspectie van Januari 2019 zal nog bijkomende informatie opleveren die vervolgens wordt meegenomen in de studie met het oog op de renovatie.
• in 2019 volgt de aanbesteding voor de renovatie van het viaduct.
• In 2020 wordt de renovatie van de eerste rijrichting uitgevoerd.
• in 2021 volgt de tweede rijrichting.
WAT MET DE ALTERNATIEVEN VOOR HET VIADUCT OP LANGE TERMIJN ?
Als het studiewerk voor de renovatie is afgerond, zal er door AWV een eerste studie worden opgestart om te bepalen welke alternatieven op lange termijn technisch haalbaar zijn. Hierbij zal onder andere vzw Viadukaduk betrokken worden, maar ook andere bewonersgroepen zullen inspraak krijgen indien gewenst. Daarna kan een ruimere studie gebeuren (kosten-baten, wenselijkheid, enz.) om de verschillende alternatieven af te wegen.

balk

September 2018 / Enquête en het kopstukkendebat
750 mensen vulden de ViaduKaduk enquête in, 350 kwamen naar het kopstukkendebat.

Het was zoeken naar een vrije stoel in de Vierde Zaal (Gentbrugge) waar het kopstukkendebat rond de toekomst van de E17 plaatsvond tijdens de zomerse maandagavond 17 september 2018. De overweldigende opkomst – met ca. 350 aanwezigen waarschijnlijk één van de drukst bijgewoonde debatten van de hele Gentse campagne – illustreert het sterke draagvlak dat bestaat voor de problematiek rond de E17. Er daagden niet enkel mensen uit Ledeberg en Gentbrugge op. Ook inwoners uit de R4-gemeenten Zwijnaarde en Heusden-Destelbergen waren van de partij: een bewijs dat luchtkwaliteit, geluidshinder en mobiliteit onderwerpen zijn die leven onder de bevolking.

De resultaten van de enquête zijn te raadplegen via deze link: Gegevens_Allemaal_180914

Het volledige verslag in PDF via deze link

Reportages door derden:
AVS reportage naar aanleiding van de enquête

Dit bericht werd geplaatst in Home. Bookmark de permalink .