Behoefte aan  A D E M R U I M T E ?

26.02.2019

Viadukaduk wil een duurzaam alternatief voor het brokkelviaduct in Gentbrugge, dat past in een MASTERPLAN voor de Gentse snelwegen.
De bewonersgroepen ViaduKaduk (Gentbrugge/Ledeberg) en Geen2deR17 (Heusden/Destelbergen https://geen2der17.com/) slaan de handen in elkaar en richtten samen de burgerbeweging ‘ADEMRUIMTE‘ op.
In de aanloop naar de Vlaamse verkiezingen in mei lanceert Ademruimte een MANIFEST met 10 principes waarin we aan politici en beleidsmakers vragen om werk te maken van een duurzaam MASTERPLAN VOOR SNELWEGEN IN EN ROND GENT (R4 – E17 – B401 – E40).
Snelwegen spelen een belangrijke rol in onze mobiliteit, echter, de wijze waarop de Gentse snelwegen vandaag dichtbevolkte woongebieden doorsnijden is niet meer van deze tijd.
Om een breed draagvlak voor het manifest te creëren en een duidelijke boodschap ten aanzien van het beleid te kunnen geven, vragen we aan organisaties en personen om dat manifest mee te ondertekenen.
Heb je behoefte aan Ademruimte ? De website met de inteken-module en het MANIFEST kan je vinden op https://ademruimte.gent/
ADEMRUIMTE
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor Behoefte aan  A D E M R U I M T E ?

Uit onze nieuwsbrief 17.01.2019

Beste,
Eerst en vooral onze beste wensen voor het nieuwe jaar…
We nodigen jullie alvast uit op onze nieuwjaarsdrink annex ludieke actie op Vrijdag 25.01.2019 om onze eisen (die u verder hieronder kan lezen)  kracht bij te zetten. Maar eerst dit: zoals U waarschijnlijk al kon merken, het E17 brokkel-viaduct was de laatste maanden niet uit de media te slaan.
Een korte bloemlezing
Ondanks dat de onderdoorgangen veilig werden verklaard (november 2018) kwamen er toch nog brokstukken naar beneden; op een fietspad en door het dakraam van een autobus. Het viaduct werd hals over kop afgezet, de LIJN-site en de P&R ontruimd, onderdoorgangen werden afgesloten of extra beveiligd met kokers en netten. Alles weer veilig… tot er vervolgens een brokstuk het achterraam van een rijdende auto verbrijzelde. Dat laatste was volgens AWV echter een spijtig “ongeluk” en alles was wel degelijk “veilig”. Maar er kwamen getuigenissen en interne communicatie naar boven van het team dat het viaduct moet controleren. Het lijkt er sterk op dat AWV feiten verdoezelt. De controleurs melden bovendien nog meer risico’s… Onverantwoord !
De afgelopen veiligheidsacties lijken eerder op paniekvoetbal en zorgen voor bijkomende frustraties bij de omwonenden (parkeerdruk, slechte communicatie).
De meeste persartikels en updates hierover zijn te vinden op onze ViaduKaduk FB-pagina
Zo kan het echt niet verder.
ViaduKaduk eist niet alleen échte veiligheid, transparantie en inspraak op korte termijn maar ook en vooral een duidelijke oplossing op lange termijn. Om onze eisen kracht bij zetten nodigen we onze zijn leden en omwonenden uit voor een ludieke ACTIE: we heffen samen het glas aan de voet van het viaduct op vrijdag 25 januari van 18.30 tot 19.30 op de hoek van de Land-van-Rode Laan en de Oude Brusselseweg. Vergeet jullie strijkplanken en (half)volle flessen of hapjes niet mee te brengen, tot dan !

schermafbeelding 2019-01-17 om 09.46.21

Viadukaduk nieuwjaarseisen 2019
1 – Stop met nutteloos en kortzichtig oplapwerk te plannen en denk eerst na over fundamentele oplossingen op lange termijn. Maak eerst een keuze over het lange termijn alternatief voor het E17 viaduct. Ontwikkel hierover een doordachte visie samen met alle betrokkenen. Een eventuele renovatie moet worden ingepast binnen deze lange termijn visie, zodat geen belastinggeld meer wordt weggegooid aan eindeloos oplapwerk zonder een plan voor de toekomst.
2 – Wij vragen een duidelijk engagement om de studie en uitvoering van een lange termijn-alternatief voor de Gentse E17 op te nemen in het nieuwe Vlaamse regeerakkoord dat in 2019 zal worden opgemaakt.
3 – Zorg dat zo’n lange termijn alternatief past binnen een totaalvisie: een masterplan voor alle Gentse snelwegen.
4 – Als er toch nood blijk aan een renovatie van het viaduct in 2020-2021, maak dan de nodige budgetten vrij voor state-of-the-art geluidswering (wegdek, voegen, panelen, …). Wij vrezen dat door de steeds slechtere toestand van het viaduct, de vastgelegde budgetten vooral naar herstellingen zullen gaan en dat de geluidswerende ingrepen te duur zullen blijken.
5 – Betrek burgers, alle betrokkenen in de maatschappij (organisaties, handelaars, bedrijven, …), en natuurlijk ook de lokale overheden, bij alle stappen in dit proces om tot een echt gedragen oplossing te komen. Hiervoor moeten ook de nodige budgetten worden vrijgemaakt. Ook van het renovatiebudget moet een percentage worden vrijgemaakt om inspraak voor de omwonenden omtrent zowel de renovatie als de visie op lange termijn te organiseren.
6 – Om een dergelijk complex proces in goede banen te leiden, eist Viadukaduk met onmiddellijke ingang de aanstelling van een intendant. Dat was trouwens in een verkiezingsdebat ook het voorstel van de huidige Gentse burgemeester zelf.
balk
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor Uit onze nieuwsbrief 17.01.2019

Langs waar onder het viaduct ? Voetgangers, fietsers, auto’s

21.12.2018

klik op de map om te vergroten.

Schermafbeelding 2018-12-21 om 13.44.19
zie ook via deze link
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor Langs waar onder het viaduct ? Voetgangers, fietsers, auto’s

Veiligheidsmaatregelen voor viaduct Gentbrugge

19.12.2018

Veiligheidsmaatregelen voor viaduct Gentbrugge
zie website AWV:
https://wegenenverkeer.be/werken/veiligheidsmaatregelen-voor-viaduct-gentbrugge
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor Veiligheidsmaatregelen voor viaduct Gentbrugge

B.R.O.K.S.T.U.K.K.E.N / wat nu ? 

06.12.2018

Communicatie naar de buurtbewoners en onze leden na overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)
Twee weken geleden zag een ViaduKaduk-lid tijdens het fietsen een vuistgroot brokstuk op het fietspad vallen onder het viaduct aan de Henri Pirennelaan. Dit was even schrikken, zeker omdat we dachten dat de situatie veilig was na de ‘aftikactie’ van AWV de voorbije weken. Niet dus !
ViaduKaduk heeft dit voorval gemeld aan AWV en de burgemeester en op de grote risico’s gewezen.
Stad Gent heeft daarop een onafhankelijk expert de situatie laten bekijken en deze werd als onveilig beoordeeld.
Het AWV neemt daarom extra maatregelen.
Op Donderdag 29.11.’18 vond er een overleg plaats tussen vzw ViaduKaduk en AWV. Het werd een nuttig en constructief overleg. Er werd onder andere afgesproken dat AWV vanaf nu kort op de bal, transparant en rechtstreeks aan ViaduKaduk zal communiceren, zodat wij op onze beurt onze leden en buurtbewoners op de hoogte kunnen houden met informatie uit eerste hand.
WAT ZAL ER IN FUNCTIE VAN DE VEILIGHEID GEBEUREN op korte termijn ?
• In december 2018 komen er netten ter hoogte van de Henri Pirennelaan, daar waar het brokstuk naar beneden viel. Het blijkt voorlopig niet nodig om elders ook netten te spannen.
• De komende weken zal er wekelijks een visuele controle van het volledige viaduct uitgevoerd worden.
• In januari 2019 volgt er een maand lang een grondige inspectie van het volledige viaduct door verschillende experten van AWV.
• Afhankelijk van de resultaten van die grondige inspectie in januari zullen er extra maatregelen worden genomen indien dat nodig blijkt (bijvoorbeeld plaatsen van extra netten).
WAT IS DE STAND VAN ZAKEN i.v.m. de “RENOVATIE” ?
• Het studiewerk voor de renovatie van het viaduct wordt momenteel afgerond. Details liggen nu nog niet 100 % vast (voegen, haalbaarheid van nieuwe geluidschermen, enz.). De inspectie van Januari 2019 zal nog bijkomende informatie opleveren die vervolgens wordt meegenomen in de studie met het oog op de renovatie.
• in 2019 volgt de aanbesteding voor de renovatie van het viaduct.
• In 2020 wordt de renovatie van de eerste rijrichting uitgevoerd.
• in 2021 volgt de tweede rijrichting.
WAT MET DE ALTERNATIEVEN VOOR HET VIADUCT OP LANGE TERMIJN ?
Als het studiewerk voor de renovatie is afgerond, zal er door AWV een eerste studie worden opgestart om te bepalen welke alternatieven op lange termijn technisch haalbaar zijn. Hierbij zal onder andere vzw Viadukaduk betrokken worden, maar ook andere bewonersgroepen zullen inspraak krijgen indien gewenst. Daarna kan een ruimere studie gebeuren (kosten-baten, wenselijkheid, enz.) om de verschillende alternatieven af te wegen.

balk

September 2018 / Enquête en het kopstukkendebat
750 mensen vulden de ViaduKaduk enquête in, 350 kwamen naar het kopstukkendebat.

Het was zoeken naar een vrije stoel in de Vierde Zaal (Gentbrugge) waar het kopstukkendebat rond de toekomst van de E17 plaatsvond tijdens de zomerse maandagavond 17 september 2018. De overweldigende opkomst – met ca. 350 aanwezigen waarschijnlijk één van de drukst bijgewoonde debatten van de hele Gentse campagne – illustreert het sterke draagvlak dat bestaat voor de problematiek rond de E17. Er daagden niet enkel mensen uit Ledeberg en Gentbrugge op. Ook inwoners uit de R4-gemeenten Zwijnaarde en Heusden-Destelbergen waren van de partij: een bewijs dat luchtkwaliteit, geluidshinder en mobiliteit onderwerpen zijn die leven onder de bevolking.

De resultaten van de enquête zijn te raadplegen via deze link: Gegevens_Allemaal_180914

Het volledige verslag in PDF via deze link

Reportages door derden:
AVS reportage naar aanleiding van de enquête

Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor B.R.O.K.S.T.U.K.K.E.N / wat nu ? 

Kopstukkendebat 17.09.2018 in de Gentenaar

Kopstukkendebat Online, HLN
Enquête verslag Online, De Standaard

Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor Kopstukkendebat 17.09.2018 in de Gentenaar

Promotie enquête en kopstukkendebat

Promotie enquête en kopstukkendebat:

Schermafbeelding 2018-08-23 om 15.01.22
Deze enquête werd afgesloten op 14.09.2018/22u.
De resultaten zijn te raadplegen via deze link: Gegevens_Allemaal_180914

to FB
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor Promotie enquête en kopstukkendebat

ViaduKaduk vzw zet het viaduct ook in het Vlaams Parlement op de agenda.

– Resolutie om E17-viaduct aan te pakken –

De tekst van de resolutie over het E17-viaduct zoals die door de 5 partijen in het vlaams parlement is opgesteld.
zie deze link:
http://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1382201

MEDIA
• AVS: 21 maart 2018
Vijf Vlaamse parlementsleden (Mathias De Clercq, Joris Vandenbroucke, Elke Sleurs, Björn Rzoska en Valerie Taeldeman) dienen een partijoverschrijdende resolutie in om de hinder van het E17-viaduct in Gentbrugge aan te pakken. Daarin wordt een hoogtechnologische renovatie van het viaduct gevraagd, en een studie naar mogelijke alternatieven voor het viaduct. Verder moet de bewonersgroep Viadukaduk nauw bij het dossier worden betrokken. De resolutie moet nog in het parlement worden goedgekeurd. Dat zou nog voor de zomer gebeuren.
link: http://www.avs.be/avsnews/resolutie-om-e17-viaduct-aan-te-pakken
De reportage kan je zien via deze link

• Het Nieuwsblad:
link: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180321_03422259

resolutie
meer foto’s :
https://www.flickr.com/photos/zoziejefgeldof/sets/72157691653029892
resolutie 2
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor ViaduKaduk vzw zet het viaduct ook in het Vlaams Parlement op de agenda.

SNEL-WEG-DROMEN

Via het Burger-budget-project ‘snelwgdromen’ wil ViaduKaduk elke Gentenaar de kans geven om zijn gedacht te zeggen over de toekomstige stadsontwikkeling in het gebied waar voorlopig nog de E17 boven de grond ligt.  We zullen dit onder andere doen door in Gentse buurten langs te gaan met een grote interactieve speel-maquette van het gebied, zodat we samen met de Gentenaars alle nieuwe ideeën en invullingen op een directe manier heel concreet kunnen maken.
De maquette werd op 3 oktober voorgesteld op het Stadhuis (foto).
1MAQ
INFO-MOMENT in De Vierde Zaal /Gentbrugge, over het ontwerp van de Structuurvisie 2030, RUIMTE voor GENT / 16 oktober 2017 van 19u30 tot 21u30
Programma:
– 19u30: onthaal en verwelkoming
– 19u40: inleiding door Sven Taeldeman, schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen
– 19u50: presentatie van het ontwerp van de structuurvisie door Simon Verledens, ruimtelijk planner bij de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning en Philippe Van Wesenbeeck, diensthoofd van de Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
– 21 uur: mogelijkheid tot vragen

VERSLAG:
De voorstelling van de maquette in De Vierde Zaal door Stad Gent was een succes met een mooie opkomst en actieve deelname door bewoners van Gentbrugge en daarbuiten, het eerste bewijs dat de maquette veel wilde ideeën los kan maken!
De maquette zal ook na deze infodag maximaal ingezet worden, o.a. door ViaduKaduk, om mensen hands-on te laten participeren in het debat over het ruimtegebruik ter hoogte van het viaduct…
Meer info:  https://ruimtevoor.stad.gent/…/infomoment-over-het-ontwerp-…

10
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor SNEL-WEG-DROMEN

VOORBIJE ACTIVITEITEN:

2de ViaduKaduk INFOAVOND, 6 maart 2017

Onderwerp van de avond: De toekomst van leven en wonen rond het E17-viaductDienstencentrum ‘de VierdeZaal’, Driekbeekstraat 2, Gentbrugge.
Toegang GRATIS.

Verslag over deze en vorige infoavond, zie deze link of via de nieuwsbrief

v-kaduk-infoavond17
Geplaatst in Home | Reacties uitgeschakeld voor VOORBIJE ACTIVITEITEN: